Slechts 54% gemeenten heeft kerkenvisie

Uit het antwoord op de door het CDA ingediende schriftelijke vragen blijkt dat slechts 54% van de gemeenten in Zuid-Holland een kerkenvisie heeft opgesteld. De provincie Zuid-Holland heeft hiermee na de provincie Flevoland het laagste percentage gemeenten met een kerkenvisie. Ook verschillen de opgestelde kerkenvisies in kwaliteit. Uit de opgestelde visies wordt het vermoeden van het CDA bevestigd: er is een beeld geschetst van de status van het religieus erfgoed (een foto), maar er is onvoldoende beschreven welke opties er zijn voor eventuele herbestemming.

Lees meer »

Toekomst religieus erfgoed

Het CDA maakt zich zorgen over de toekomst van religieuze gebouwen in Zuid-Holland nu steeds meer kerken leegstaan. Om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken van instandhouding en herbestemming van dit religieus erfgoed heb ik schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. Ik wil onder meer weten wat de rol van de provincie is bij het in beeld brengen van knelpunten bij de herbestemming van religieuze monumenten in Zuid-Holland. Ook vraag ik naar de kerkenvisies van gemeenten in onze provincie.

Lees meer »

Prinsenhof Delft gaat verbouwen

Het Prinsenhof te Delft is een historisch belangrijke plek in de vaderlandse geschiedenis. In dit gebouw is prins Willem van Oranje in 1584 vermoord. De kogelgaten zitten nog in de muur.

Lees meer »

Oog voor religieus erfgoed

Kerken, kloosters, moskeeën en synagogen verliezen soms (gedeeltelijk) hun functie als gebedshuis. Soms staan kerkelijke regels in de weg om tot een herbestemming te komen, zoals in Poeldijk. Koos Verbeek doet zijn best om met behoud van de kerkelijke functie de kerk ook als gebouw voor de toekomst te behouden.

Lees meer »

Voldoende drinkwater is niet vanzelfsprekend

Je draait de kraan open en er komt heerlijk fris drinkwater uit. Dat is toch de gewoonste zaak van de wereld voor iedereen die in Nederland woont. Ook in de provincie Zuid-Holland lijkt dat een vanzelfsprekendheid. In onze provincie zorgen Dunea, Oasen en Evides al zo'n 150 jaar voor onze drinkwatervoorziening. Drie bedrijven die allemaal in handen zijn van de overheid en tot doel hebben gezond drinkwater te produceren. Deze drinkwatervoorziening staat onder druk in grote delen van de provincie. Het grootste probleem is het vervuilde water van de grote rivieren (de grootste bron voor ons drinkwater). 

Lees meer »