Dag van het kasteel

Zuid-Holland kent veel kastelen, buitenplaatsen en landgoederen. Meestal goed verborgen in het groen, soms staat het kasteel vol pracht en praal langs een doorgaande weg. In het Pinksterweekend van 2024 waren veel kastelen en landgoederen te bezichtigen tijdens de dag van het kasteel.

Lees meer »

Cultuurbehoud en de provincie

Onlangs had ik een gesprek met de directeur van de Stichting Educatieve Orkesten Projecten (SEOP). De SEOP organiseert sinds 2003 bijzondere muziekprojecten voor de jeugd, met als uitgangspunt het symfonieorkest. Als enige organisatie in Zuid-Holland, gaat de SEOP met een professioneel symfonieorkest (RBO Sinfonia) en unieke projecten naar tientallen gemeenten toe – ook de kleine en middelgrote gemeenten, waar zelden of nooit een symfonieorkest komt.

Lees meer »

Werkbezoek havenbedrijf Rotterdam

Op uitnodiging van het havenbedrijf Rotterdam brachten Statenleden van Zuid-Holland op 19 april 2024 een werkbezoek aan de haven. Tijdens een vaartocht op de Nieuwe Maze door de haven werd toelichting gegeven over het belang van de haven voor Rotterdam, Zuid-Holland en Nederland.

Lees meer »

Internationale strategie PZH - aandacht voor visserij en hogesnelheidsspoor

De provincie Zuid-Holland staat niet op zichzelf en kan ook niet zonder samenwerking. Samenwerking binnen en buiten de provincie is essentieel. Niet alleen binnen onze landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Om focus in die internationale samenwerking aan te brengen is de Internationale Strategie uitgebracht. Op 10 april 2024 sprak de Commissie Externe Relaties over deze strategie. 

Lees meer »

Werkbezoek RTHA

Op 27 maart 2024 brachten Statenleden een werkbezoek aan Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Namens CDA Zuid-Holland werden Statenleden Tea Both en Bas Nootenboom geïnformeerd over de  huidige situatie en de toekomstplannen van de luchthaven.

Lees meer »