China en de Provincie

Gepubliceerd op 18 maart 2024 om 17:16

SInds 1993 was er vooral vanuit de land- en tuibouwsector uit Zuid-Holland behoefte om contacten te leggen met China.

Op basis van die behoefte heeft de Provincie sinds 2007 een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de provincie Hebei in China. Deze samenwerkingsovereenkomst loopt af in 2025. Vraag is of en hoe de relatie moet worden voortgezet.

In de relatie met China spelen de nodige risico's een rol: Economische risico's (concurrentiepositie EU), dual use (civiele technologie die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt) en strategische afhankelijkheden (van China afhankelijk zijn voor grondstoffen). Daarnaast speelt de mensenrechten een rol in de relatie met China. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland overweegt de samenwerkingsovereenkomst voort te zetten, maar dan op een andere leest. 

Momenteel gaat het vooral om Nederlandse bedrijven die zich in China hebben gevestigd in goed contact te brengen en te houden met de lokale overheid aldaar. Provinciale bestuurders spelen hier een rol in. Gedeputeerde Staten acteren als er een concrete vraag vanuit het bedrijfsleven ligt. Er was tot 2020 ook een samenwerkingsovereenkomst met Shanghai, deze is destijds niet verlengd.

Om de effectiviteit van het kader te toetsen is een jaarlijks evaluatiemoment ingebouwd, waarover Provinciale Staten geïnformeerd zullen worden. Op 10 april 2024 staat het evaluatiemoment over de China relatie gepland voor behandeling in de Statencommissie. De onderliggende stukken zijn via de onderstaande link te raadplegen. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.