adviezen G1000 Burgerberaad overgenomen

Gepubliceerd op 17 mei 2024 om 16:13

Mijn oproep aan de Gedeputeerde Staten was helder: maak met gemeenten en/of waterschappen de afspraak dat zij het primaire meldpunt zijn voor de openbare ruimte en dat zij achter de schermen de melding doorsturen naar de juiste overheid. Zo maken we het leven in ZH weer een stukje eenvoudiger.

Samen met de Stichting G1000 werd in 2023 een Burgerberaad georganiseerd in Zuid-Holland met de centrale vraag: Wat vind jij dat er anders moet in Zuid-Holland? Via een loting zijn 480 deelnemers met elkaar in gesprek gegaan over wat er zou kunnen veranderen in Zuid-Holland. De uitkomsten van dit beraad zijn gepubliceerd in het Provinciaal Burgerakkoord. Vooraf is door Provinciale Staten toegezegd de uitkomsten van het akkoord mee te nemen in de coalitiebesprekingen. Drie van de adviezen uit het Burgerakkoord gingen over het eenvoudig moeten kunnen melden van verstoringen in de buitenruimte bij de overheid.

Bij de bespreking van het Burgerakkoord G1000 in de Statenvergadering van 15 mei 2024 heb ik  aangegeven dat het veel eenvoudiger moet zijn voor burgers om meldingen over de openbare ruimte te doen. Volgens GS is dit op korte termijn niet haalbaar en ook geen primaire taak van de provincie. Het CDA ziet hiervoor echter een simpele oplossing: maak afspraken met gemeenten en waterschappen over het doorsturen van meldingen zodat deze bij de juiste overheid terechtkomen. Ik mocht dan ook een amendement indienen om het voorstel van een meldpunt uit het Burgerakkoord gewijzigd over te nemen. Dit amendement werd met een ruime meerderheid (44 voor en 5 tegen) aangenomen. 

Het is voor een inwoner dikwijls niet duidelijk bij welke overheid de openbare ruimte in eigendom of beheer is. Effect hiervan is dat de inwoner van het kastje naar de muur wordt gestuurd en het probleem niet wordt opgelost. In het in 2023 gehouden Burgerberaad in de provincie Zuid-Holland kwam het instellen van een meldpunt openbare ruimte nadrukkelijk aan de orde. In het Burgerakkoord werd, naast een meldpunt openbare ruimte, ook gevraagd om een centrale informatieplek openbare ruimte via bijvoorbeeld een app of website.

De problematiek die het Burgerakkoord aankaart is heel herkenbaar en het kan niet zo zijn dat de provincie deze naast zich neerlegt. Maak met gemeenten of waterschappen de afspraak dat zij het primaire meldpunt zijn voor de openbare ruimte en dat zij achter de schermen de melding doorsturen naar de juiste overheid. Daar is geen ingewikkelde techniek voor nodig. Neem een voorbeeld aan de samenwerkende overheden in het werkgebied van waterschap Hollandse Delta waar al op deze wijze met meldingen wordt omgegaan.

Het voorstel met alle andere adviezen uit het Burgerakkoord werd eveneens door PS aangenomen. Jaarlijks wordt de opvolging van de adviezen gemonitord en gerapporteerd. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.