Werkbezoek aan Natuurmonumenten

Gepubliceerd op 16 februari 2024 om 21:18

Op 16 februari 2024 hebben een aantal statenleden een werkbezoek afgelegd bij Natuurmonumenten, Rotterdam de boer op en Herenboeren op de Herenboerderij Vlinderstrik aan de noordrand van Rotterdam. 

Het gesprek ging over natuurinclusief agrarisch beheer en over het verbinden van stad en platteland door lokale productie en consumeren van voedsel dicht bij elkaar te brengen. 

Door voedsel lokaal en natuurinclusief te produceren ontstaat er een dubbele winst: minder reiskilometers van het voedsel en goede zorg voor het landschap. Dit is de kern van Rotterdam de boer op. Steeds meer stadsbewoners herontdekken het groen in hun directe omgeving. Door biodivers te telen groeien de kansen ook voor vogels, vlinders en bloemen om terug te keren op het Rotterdamse platteland. Er zijn inmiddels relaties gelegd in een cirkel van 50 kilometer rond Rotterdam.

Natuurmonumenten is eigenaar en beheerder van veel gebieden in Zuid-Holland. Soms doen ze dit al tientallen jaren, soms wat minder. Ook zijn ze betrokken bij de omvorming van landbouwgrond in natuur. Dat proces van omvorming gaat gepaard met veel emoties. Veel agrariërs zijn immers ook natuurbeheerder. Dat geldt zeker voor biologische boeren of natuurinclusieve boeren. 

Alle aspecten van het natuurinclusieve landbouw kwamen aan de orde. In langlopende trajecten van omvorming naar natuur of natuurinclusieve landbouw is het wel eens lastig om door te pakken. Goed om aandacht te blijven houden voor alle belangen die hier een rol in spelen.

Het was een leuk werkbezoek. Dank aan allen die een rol hebben gespeeld in de organisatie van dit werkbezoek. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.