Internationale strategie PZH - aandacht voor visserij en hogesnelheidsspoor

Gepubliceerd op 12 april 2024 om 15:32

De provincie Zuid-Holland staat niet op zichzelf en kan ook niet zonder samenwerking. Samenwerking binnen en buiten de provincie is essentieel. Niet alleen binnen onze landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Om focus in die internationale samenwerking aan te brengen is de Internationale Strategie uitgebracht. Op 10 april 2024 sprak de Commissie Externe Relaties over deze strategie. 

Namens het CDA heb ik gepleit voor meer aandacht voor de positie van de visserij en verbetering van de hogesnelheidstreinverbindingen. Wat zou het mooi zijn als Rotterdam/Den Haag hét knooppunt wordt van internationale treinverbindingen in Noordwest-Europa waarbij door gezonde concurrentie op het hogesnelheidsnet een betaalbaar alternatief kan ontstaan voor het vliegverkeer binnen de 750 km.

De internationale strategie wordt vormgegeven door ambities op het vlak van landbouw, hernieuwbare energie, herstel en instandhouding van natuur en milieu, Innovatieve economie en betaalbare en bereikbare woningen. De relaties liggen binnen Europa en met China.

De inhoudelijke focus rond de 5 ambities spreekt de CDA-fractie aan. Al moet ik wel zeggen dat de ambitie  ‘betaalbare en bereikbare woningen’ voor onze provincie een belangrijk onderwerp is, maar waar het CDA wel afvraagt wat de internationale context hiervan zou moeten zijn. Alleen het volgen van nieuwe ontwikkelingen lijkt me wat mager als strategie. 

Het bijstellen van de China strategie naar een wat lossere verbintenis (in plaats van de huidige Memorandum of Cooperation) kan ook op steun van het CDA rekenen. Gedeputeerde Staten hoeft wat ons betreft niet de contacten met China helemaal te verbreken, maar het verminderen van de inzet op structurele contacten en het vooral vraaggericht vanuit de Zuid-Hollandse tuinbouwbedrijven opereren spreekt ons aan. Ook het blijvend benoemen van mensenrechten en het naast de economische kansen ook oog blijven houden voor de economische risico's zoals de concurrentiepositie, dual use (civiele technologie die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt) en strategische afhankelijkheden van grondstoffen zijn belangrijk. 

De EU-subsidiemonitor geeft een mooi beeld van succesvolle aanwending van EU-subsidies. Goed om te lezen dat in de eerste twee jaar van de lopende periode er al 868 miljoen euro aan EU-middelen in Zuid-Holland zijn geland. De stijging is het resultaat van grotere deelname door de kennisclusters van ZH voor fundamenteel onderzoek en innovatie. 

In de internationale vooruitblik 2024 staat dat de provincie zich meer gaat richten op de visserij. Die aandacht vindt het CDA terecht. Visserij is bij uitstek een internationaal onderwerp en de Zuid-Hollandse visserij staat onder druk. Goed om te kijken hoe we hier in internationaal verband kunnen samenwerken en aandacht aan kunnen geven. Wat het CDA betreft moet er wel meer  ondernomen worden dan monitoren van ontwikkelingen. 

Het internationale goederenvervoer per spoor is goed in beeld, de aandacht wordt goed onder het voetlicht gebracht bij internationale partners. Zo ontvingen we vorige week het persbericht over de plannen voor de nieuwe verbinding voor verstransport per spoor naar Oslo. Een mooi resultaat!

De lobby voor internationaal reizigersvervoer staat wat het CDA betreft op een te laag pitje. Om het vliegverkeer terug te dringen, is dringend een goede snelle treinverbinding naar het noorden en oosten noodzakelijk. De doelstelling om de trein de eerste keuze te laten zijn bij reizen tot 750 km spreekt ons aan. Wat het CDA betreft is een betere benutting van de zuidelijke hogesnelheidsverbinding een voorwaarde.

Wat zou het mooi zijn als Rotterdam/Den Haag het knooppunt wordt van internationale treinverbindingen in Noordwest-Europa waarbij door gezonde concurrentie op het hogesnelheidsnet een betaalbaar alternatief kan ontstaan voor het vliegverkeer binnen die 750 km. Ik heb aangegeven dat, als de gedeputeerde dit niet op gaat nemen in de internationale strategie, het CDA het initiatief gaat nemen om dit in de strategie te amenderen. Wordt vervolgd in de Statenvergadering van 15 mei 2024.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.