Cultuurbehoud en de provincie

Gepubliceerd op 26 april 2024 om 14:42

Onlangs had ik een gesprek met de directeur van de Stichting Educatieve Orkesten Projecten (SEOP). De SEOP organiseert sinds 2003 bijzondere muziekprojecten voor de jeugd, met als uitgangspunt het symfonieorkest. Als enige organisatie in Zuid-Holland, gaat de SEOP met een professioneel symfonieorkest (RBO Sinfonia) en unieke projecten naar tientallen gemeenten toe – ook de kleine en middelgrote gemeenten, waar zelden of nooit een symfonieorkest komt.

Het werd me duidelijk dat door keuzes uit het verleden de toekomst van ons cultureel erfgoed onder druk staat.

Op de website van de SEOP (seop.eu) staat: De SEOP heeft, sinds de oprichting in 2002, tientallen producties en vele honderden projecten uitgevoerd, die meer dan 100.000 kinderen hebben bereikt. Het symfonieorkest en het hele symfonisch repertoire zijn een unieke en zeer rijke ontwikkeling van de westerse muziekcultuur.

De twee grote professionele orkesten beperken zich tot educatieve projecten in hun eigen stad of eigen zaal. Kinderen uit middelgrote en kleine gemeenten vallen dan buiten de boot.

In 2013 heeft de provincie Zuid-Holland bij een grote bezuinigingsoperatie forse happen uit het cultuurbudget gehaald. Een aantal stichtingen werd helemaal niet meer gefinancierd en andere ontvingen vanaf dat moment een instandhoudingssubsidie. En daar wingt de schoen voor de SEOP. Met slechts een formatie van 0,28 fte en geen structureel zicht op projectsubsidies is het maken van een projectenplan voor scholen ondoenlijk. Eer er duidelijkheid is over de hoogte van de subsidie, is het schooljaar begonnen en zijn de schoolplannen al rond. Daar kan je geen beleid op voeren. 

Met een additionele bijdrage van de Provincie op jaarbasis, hetgeen wordt verdubbeld met
bijdrage van gemeenten, fondsen, de Cultuurkaart en scholen, kunnen grootschalige projecten in ruim 50 gemeenten worden georganiseerd binnen een periode van 4 jaar.

Ook wil de SEOP zich in gaan zetten voor amateurkunstkoren. Met meer dan 1,7 miljoen koorzangers en meer dan 9.000 koren is de Nederlandse koorcultuur uniek in de wereld. Het is de meest beoefende kunstvorm, en de hoogste koorconcentratie ligt in Zuid-Holland. Het plaatselijk koor is een pilaar van het sociale leven, vooral in kleinere gemeenten. Het biedt een activiteit die bevorderlijk is voor de fysieke en mentale gezondheid, sociale contacten stimuleert en de regio voorziet van concerten. 

Zowel de diverse bezuinigingsrondes op cultuur als de pandemie hebben de koorsector bijzonder hard getroffen. Dit zeer waardevol immaterieel cultureel erfgoed dreigt nu verloren te gaan als er niet snel actie wordt ondernomen: onderzoek naar de huidige situatie en trends en het opzetten van professionele ondersteuning.

De SEOP stelt dat door het versterken van de expertise en ervaring binnen de Basisvoorziening Cultuurparticipatie, kan Zuid-Holland een voorbeeldrol spelen in het koesteren van de koortraditie in Nederland. De SEOP heeft daarom een plan opgezet om de koorsector uit de huidige crisis te helpen en een vitale toekomst te verzekeren.

Cultuureducatie: een onderwerp dat de komende periode zeker meer dan gemiddelde belangstelling van mij heeft. 

Meer informatie over de SEOP staat op hun website: klik hier

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.