Werkbezoek havenbedrijf Rotterdam

Gepubliceerd op 19 april 2024 om 19:09

Op uitnodiging van het havenbedrijf Rotterdam brachten Statenleden van Zuid-Holland op 19 april 2024 een werkbezoek aan de haven. Tijdens een vaartocht op de Nieuwe Maze door de haven werd toelichting gegeven over het belang van de haven voor Rotterdam, Zuid-Holland en Nederland.

Het hele Haven en Industrie gebied beslaat ongeveer 40 strekkende kilometer: van het centrum van de stad tot aan de 2e Maasvlakte. De haven neem de nodige maatregelen om te kunnen voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord uit Parijs. Dat betekent een forse reductie van de CO2 uitstoot. Een flink deel van die reductie wordt gerealiseerd door CO2 op te slaan onder de Noordzee, maar zeker ook door het uitfaseren van kolen als energiebron. De haven zet in op productie en gebruik van groene waterstof. in 2023 daalde de CO2 uitstoot met 10%.

Omdat er diverse olieraffinaderijen en energiecentrales (kolen en gas) in de haven zijn gehuisvest, zorgen de diverse bedrijven er voor dat 13% van alle energie die in Europa wordt gebruikt, wordt gemaakt in de Rotterdamse haven. Er is een grote transitie gestart om van de haven van Rotterdam een duurzame haven te maken.

Het havenbedrijf is sinds de aanleg van de Tweede Maasvlakte in handen van het Rijk (29,2%) en de gemeente Rotterdam (70,8%). 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.