Interbestuurlijk Toezicht

Gepubliceerd op 22 maart 2024 om 14:51

Eén van de kerntaken van de provincie is het interbestuurlijk toezicht (IBT) op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Op 20 maart 2024 werd over het uitvoeren van dit toezicht door de provincie Zuid-Holland door de leden van de commissie Bestuur, Maatschappij en Middelen met de Commissaris van de Koning van gedachten gewisseld over dit interbestuurlijk toezicht.

Volgens de Commissaris houdt de provincie met de jaarlijkse rapportage de gemeenten een spiegel voor. Aan de hand van dat beeld worden ze geacht maatregelen te nemen als ze achterlopen op beleidsvorming of met het realiseren van maatschappelijke opgaven.

Maar voor sommige gemeenten is het beeld in de spiegel dof geworden, of ze zijn al zo gewend aan het beeld dat ze zien dat ze niet overgaan tot actie.

 

Diverse gemeenten lopen achter in de huisvesting van statushouders, anderen voldoen al jaren niet aan het uitvoeren van het archief- en informatiebeheer of aan de minimale eisen van Ruimtelijke Ordening (bestemmingsplannen up-to-date). 

De commissaris is als lid van het college van GS verantwoordelijk voor interbestuurlijk toezicht. Maar op gerichte vragen uit de commissie ging hij niet in en verwees voor beantwoording naar de verantwoordelijke gedeputeerden voor het betreffende vakgebied. 

Wil je weten hoe jouw gemeente er voor staat? Kijk dan hier.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.