Slavernijverleden onderzocht

Gepubliceerd op 15 november 2023 om 21:20

In februari 2022 stelden Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland te vinden dat verdere bewustwording rond het koloniaal- en slavernijverleden onderdeel dient te zijn van onze  gemeenschappelijke geschiedenis. Lange tijd is het slavernijverleden een miskend deel van de publieke geschiedenis geweest. Met dit onderzoek hoopt GS tegemoet te komen aan de groeiende nieuwsgierigheid naar de historische rol van de rechtsvoorgangers van de provincie Zuid-Holland.

Op 15 november 2023 werden de leden van Provinciale Staten in de gelegenheid gesteld om de onderzoeker, de heer Karwan Fatah-Black, te bevragen over het onderzoek, de bevindingen en de aanbevelingen. 

Er is al veel onderzoek over het slavernijverleden beschikbaar en bekend. Op mijn vraag wat de onderzoekers het meest opgevallen is, kwam het antwoord dat met dit onderzoek vast is komen te staan dat veel 'buitenplaatsen' (verblijven voor rijke stedelingen) en kastelen gerealiseerd zijn met opbrengst uit de slavenhandel. Daarnaast is vast komen staan dat er een actieve rol van bestuurders uit de Staten van Holland in met name de West Indische Compagnie was. 

De onderzoekers bevelen aan om eigenaren en beheerders van het gebouwde erfgoed (de buitenplaatsen en kastelen) aan te moedigen om de verbinding met de koloniale wereld te onderzoeken en deel te maken van de erfgoedpresentatie. Ook wordt aanbevolen om ondersteuning te bieden van burgers en culturele instellingen die rond de thema's slavernijverleden en kolonialisme voor het creëren van breder maatschappelijk begrip voor de lange gezamenlijke geschiedenis van Holland en de koloniën.

Het historisch onderzoek naar de rol van Zuid-Hollandse bestuurders is het eerste deel van het onderzoek naar het slavernijverleden. Er volgen nog twee onderzoeken naar de doorwerking van het slavernijverleden.

 

Klik hier voor de achtergrond van de opdracht tot het onderzoek naar het slavernijverleden van Zuid-Holland

Klik hier voor de publiekssamenvatting van het onderzoeksrapport "Geketend voor Hollands Glorie: Slavernij in de geschiedenis van de Provincie Zuid-Holland"

Klik hier voor de publicatie van de NOS naar aanleiding van de presentatie van de onderzoeksresultaten.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.