Ruim € 3 miljoen voor beleefbaar erfgoed in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 15 november 2023 om 19:27

In 2024 kunnen 68 erfgoed projecten in een subsidie tegemoet zien van Provincie Zuid-Holland. Hiervoor is €3,3 miljoen beschikbaar gesteld. De subsidie wordt verstrekt aan projecten het aankomende jaar het meest bijdragen aan het beleefbaar maken van onze erfgoedlijnen. Op 31 oktober 2023 hebben Gedeputeerde Staten besloten voor welke projecten het komende jaar subsidie kan worden aangevraagd binnen de ‘Subsidieregeling erfgoedlijnen Zuid-Holland 2020’. 

Subsidie aanvragen is mogelijk nadat het ‘Maatregelenpakket erfgoedlijnen 2024’ is gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Meindert Stolk, gedeputeerde Cultuur en Erfgoed: “Het is mooi om te zien dat er zoveel initiatiefnemers zich inzetten om de geschiedenis van Zuid-Holland beleefbaar en bereikbaar voor iedereen te houden. Participatie vanuit de samenleving is daarbij van essentieel belang. Helaas kunnen wij niet aan iedereen een subsidie verlenen. Maar gelukkig kunnen we een flink aantal projecten wel ondersteunen.”. De fractie van CDA Zuid-Holland steunt de verstrekking van erfgoedsubsidies van harte.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.