Europese subsidies beter inzichtelijk maken

Gepubliceerd op 1 november 2023 om 19:10

Tijdens behandeling van de Provinciale begroting 2024 in de commissievergadering heb ik namens CDA Zuid-Holland gepleit om de Europese subsidies die in Zuid-Holland binnengehaald worden, beter inzichtelijk te maken. Er is in de begroting een paragraaf EU-subsidies opgenomen waarin beschreven wordt dat Zuid-Hollandse partners over de vorige Europese subsidieperiode van 6 jaar ruim 2,5 miljard euro hebben ontvangen voor 5.470 EU-projecten.

Er bestaan EU-subsidieprogramma's waar de provincie zelf op het geld stuurt. Bij veel projecten is de provincie echter niet direct betrokken. De begrotingsstukken geven onvoldoende inzicht in de omvang van EU-subsidies die in Zuid-Holland landen.

Mijn pleidooi om als Provinciale Staten (PS) samen met Gedeputeerde Staten (GS) te kijken of er meer inzicht gegeven kan worden in de EU subsidies die in Zuid-Holland landen, werd door de gedeputeerde omarmd.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.